Deze site is mede mogelijk gemaakt door het Tijl Fonds, beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Ontwerp en programmering door Mara Liem.

Met dank aan mijn lieve partner Martin Fenne voor zijn steun, zijn vertrouwen en goede suggesties.
Daarnaast wil ik Mara Liem bedanken voor haar geweldige inzet:
het getoonde begrip voor mijn werk, haar kennis en het inzicht om mijn wensen in een helder en prachtig beeld om te zetten!


De site is getest en optimaal bevonden met de browsers: Safari 3+, Internet Explorer 7+, Firefox 3.0.4+, Google Chrome 0.4 en Opera 9.5+ met Flash Player plug-in versie 9+. Bezoekers worden aangeraden gebruik te maken van een van de bovenstaande programma's om de site te bezichtigen. De site is voor het laatst aangepast op: 23-1-2019 15:45 CET


copyright © 2020 Mieke Marx
Niets van deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.